News (3)

Sports (2)

چه فصلی برای عمل بینی مناسبتر است ؟
هیج فصلی در عمل جراحی بینی بر فصل دیگر ارجحیت ندارد هرچند در فصول گرم تحمل پانسمان ها و گچ بینی و نیاز بیشتر به حمام کردن ممکن است مقداری مشکل ایجاد کند ولی در کل در همه فصول انجام رینوپلاستی امکانپذیر است و این شایعات که در زمستان ها عمل بینی پردردسر تر از فصول دیگر است صحت ندارد

دکتر حبیب سهرابی